[reklamvideo]
DİM

11 illik Kollec İxtisaslar və Balları – 2024 – ƏN YENİ!

Təhsili ödənişli əsaslarla olan ixtisasların qarşısında $ işarəsi göstərilmişdir.

Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar * göstərilmişdir.

turkiyede tehsil


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kolleci


▶ Bank işi Ə 134.9
▶ Maliyyə işi Ə 143.3
▶ Mühasibat uçotu Ə 125.6
▶ Vergi işi Ə 113.0
▶ Sosial iş Ə 126.2
$▶ Bank işi Ə 109.3
$▶ Bank işi Q 102.8
$▶ Maliyyə işi Ə 111.6
$▶ Maliyyə işi Q 120.2
$▶ Mühasibat uçotu Ə 96.8
$▶ Mühasibat uçotu Q 97.5
$▶ Vergi işi Ə 93.2
$▶ Vergi işi Q 89.7
$▶ Sosial iş Ə 102.2
$▶ Sosial iş Q 97.7


Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 113.8
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 136.3
▶ Kitabxana işi Ə 117.4
▶ Bank işi Ə 126.9
▶ Maliyyə işi Ə 130.9
▶ Mühasibat uçotu Ə 118.9
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 86.1
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 91.4
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 104.9
$▶ Kitabxana işi Ə 92.4
$▶ Bank işi Ə 102.4
$▶ Maliyyə işi Ə 100.5
$▶ Mühasibat uçotu Ə 89.3
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 69.2


turkiyede tehsil

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Qida Sənayesi Kolleci


▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 126.5
▶ İstehlak mallarının ekspertizası Ə 108.7
▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə Ə 107.6
analitik nəzarət
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 119.4
▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Ə 97.2
idarə edilməsi
▶ Turizm işinin təşkili Ə 127.0
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 102.2
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Q 91.0
$▶ İstehlak mallarının ekspertizası Ə 89.1
$▶ İstehlak mallarının ekspertizası Q 79.0
$▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə Ə 87.2
analitik nəzarət
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 93.4
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Q 79.1
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Ə 77.9
idarə edilməsi
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Q 76.6
idarə edilməsi
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 95.8
$▶ Turizm işinin təşkili Q 92.0


Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində Sosial-İqtisadi Kollec


▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 115.7
▶ Bank işi Ə 115.9
▶ Maliyyə işi Ə 130.2
▶ Mühasibat uçotu Ə 114.5
▶ Vergi işi Ə 111.1
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 144.5
▶ Sosial iş Ə 113.5
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 76.2
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Q 89.2
$▶ Bank işi Ə 100.9
$▶ Bank işi Q 92.2
$▶ Maliyyə işi Ə 100.3
$▶ Maliyyə işi Q 96.4
$▶ Mühasibat uçotu Ə 88.9
$▶ Mühasibat uçotu Q 88.2
$▶ Vergi işi Ə 98.5
$▶ Vergi işi Q 78.6
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 105.8
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Q 93.5
$▶ Sosial iş Ə 95.9
$▶ Sosial iş Q 90.3

turkiyede tehsil


Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Sənaye və Texnologiya Kolleci


▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 113.6
▶ Bələdiyyə işi Ə 113.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 119.9
▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə Ə 109.4
sistemlərinin istismarı
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 89.9
▶ İstehlak mallarının ekspertizası Ə 118.0
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 126.8
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 139.5
▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 120.1
▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə Ə 116.6
inzibatçılığı
▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının Ə 111.3 təmiri və servisi
▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Ə 99.1
▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və Ə 78.9
texniki istismarı
▶ Telekommunikasiya və kompüter Ə 154.2
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı Ə 100.5
texnologiyası
▶ Turizm bələdçiliyi Ə 102.7
▶ Turizm işinin təşkili Ə 116.8
*▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (zərgərlik) Ə 92.9
*▶ Dizayn (qrafik dizayn) Ə 107.0
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 78.7
$▶ Bələdiyyə işi Ə 92.2
$▶ Mühasibat uçotu Ə 87.8
$▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə Ə 82.7
sistemlərinin istismarı
$▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə Q 80.5
sistemlərinin istismarı
$ ▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 63.5
$ ▶ İstehlak mallarının ekspertizası Ə 85.3
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 98.7
$ ▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 106.6
$ ▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Q 91.0
$ ▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 93.5
$ ▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Q 83.1
$ ▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə Ə 95.1
inzibatçılığı
$ ▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə Q 77.8
inzibatçılığı
$ ▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının Ə 86.3
təmiri və servisi
$ ▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Ə 81.0
$ ▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Q 75.8
$ ▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və Ə 70.3
texniki istismarı
$ ▶ Telekommunikasiya və kompüter Ə 98.8
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
$ ▶ Telekommunikasiya və kompüter Q 86.8
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
$ ▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı Ə 80.9
texnologiyası
$ ▶ Turizm bələdçiliyi Ə 74.9
$ ▶ Turizm işinin təşkili Ə 89.5
$ ▶ Turizm işinin təşkili Q 82.2
$▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (zərgərlik) Ə 62.2 $▶ Dizayn (qrafik dizayn) Ə 84.1


turkiyede tehsil

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 101.6
▶ İnklüziv təhsil Ə 93.5
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 130.3
▶ Sosial iş Ə 109.8
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 85.8 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 85.1 $ ▶ İnklüziv təhsil Ə 90.2 $ ▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 106.8 $ ▶ Sosial iş Ə 91.0 $ ▶ Sosial iş Q 89.9 $▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 81.0


Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 107.4
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 108.0
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 102.0
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 102.9
▶ Poçt rabitəsi Ə 110.3
▶ Radio, televiziya vasitə və qurğuları Ə 96.8
$ ▶ Mühasibat uçotu Ə 88.4
$ ▶ Mühasibat uçotu Q 84.7
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 93.4
$ ▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Q 84.3
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 86.4
$ ▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 79.4
$ ▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 88.3
$ ▶ Nəqliyyatın logistikası Q 83.0
$ ▶ Poçt rabitəsi Ə 90.1
$ ▶ Poçt rabitəsi Q 75.4
$ ▶ Radio, televiziya vasitə və qurğuları Ə 82.6
$ ▶ Radio, televiziya vasitə və qurğuları Q 75.1
$ ▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Q 64.3


1 nömrəli Bakı Tibb Kolleci


▶ Müalicə masajı (gözdən əlillər üçün) Ə 54.6
▶ Əczaçılıq Ə 134.4
▶ Mamalıq işi Ə 164.7
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 147.0
$▶ Əczaçılıq Ə 107.2
$▶ Mamalıq işi Ə 121.7
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 116.7


turkiyede tehsil

2 nömrəli Bakı Baza Tibb Kolleci


▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 136.3
▶ Ortopedik stomatologiya Ə 139.7
▶ Tibbi profilaktika Ə 135.1
$▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 106.0
$▶ Ortopedik stomatologiya Ə 102.8
$▶ Tibbi profilaktika Ə 106.1
▶ Əczaçılıq Ə 134.2
▶ Mamalıq işi Ə 157.4
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 142.8
$▶ Əczaçılıq Ə 104.3
$▶ Mamalıq işi Ə 120.3
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 113.7


Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının orta ixtisas təhsili pilləsi


*▶ Rəqs müəllimliyi Ə 30.0
*▶ Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə) Ə 30.0
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, Ə 52.2
nağara, qoşa nağara, qarmon, klarnet)
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, Q 53.8
nağara, qoşa nağara, qarmon, klarnet)
$▶ Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə) Ə 30.0 $▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, Ə 40.0
nağara, qoşa nağara, qarmon, klarnet)
$*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, tar, Q 139.7 nağara, qoşa nağara, qarmon, klarnet)


Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin nəzdində Humanitar Kollec


▶ İnklüziv təhsil Ə 93.3
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 123.0
▶ Kitabxana işi Ə 109.3
▶ Kinooperator sənəti Ə 105.0
▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 103.5
▶ Sosial iş Ə 112.0
▶ Turizm bələdçiliyi Ə 87.6
*▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
*▶ Bədii yaradıcılıq işi Ə 84.5
*▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii xalça) Ə 95.9
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 60.3
gitara, tar, kamança)
▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 52.5 $▶ İnklüziv təhsil Ə 89.7 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 103.7 $▶ Kitabxana işi Ə 92.6 $▶ Kinooperator sənəti Ə 88.7 $▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 83.7 $▶ Sosial iş Ə 99.7 $▶ Turizm bələdçiliyi Ə 81.4 $▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
$▶ Bədii yaradıcılıq işi Ə 50.6 $▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii xalça) Ə 79.9
$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0 gitara, tar, kamança) $4796,67 Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0


turkiyede tehsil

Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası nəzdində İncəsənət Kolleci


*▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (xalça) Ə 82.3
*▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (keramika) Ə 88.0

 • ▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii toxuculuq) Ə 78.3
 • ▶ Dizayn (qrafik dizayn) Ə 98.9
 • ▶ Dizayn (interyer üzrə dizayn) Ə 104.5
 • ▶ Dizayn (geyim dizaynı) Ə 99.5
 • ▶ Heykəltəraşlıq Ə 62.7
 • ▶ Qrafika üzrə texnik Ə 82.6
 • ▶ Rəngkarlıq Ə 91.1
  ▶ Teatr dekor sənəti Ə 90.9 $▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (xalça) Ə 40.0
  $▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (keramika) Ə 53.9 $▶ Dekorativ-tətbiqi sənət (bədii toxuculuq) Ə 62.0
  $▶ Dizayn (qrafik dizayn) Ə 59.2 $▶ Dizayn (interyer üzrə dizayn) Ə 65.3
  $▶ Dizayn (geyim dizaynı) Ə 57.5 $▶ Heykəltəraşlıq Ə 40.0
  $▶ Qrafika üzrə texnik Ə 40.0 $▶ Rəngkarlıq Ə 43.1
  $*▶ Teatr dekor sənəti Ə 40.0

Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kolleci


▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0 $▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0


Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Texniki Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 111.3
▶ Qaldırıcı-nəqliyyat, tikinti maşın və Ə 97.6
avadanlıqlarının texniki istismarı
▶ Qaynaq istehsalının metallurgiyası, Ə 97.0
texnologiyası və avadanlığı
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 97.9
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 101.2
▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və Ə 96.7
texniki istismarı
$▶ Mühasibat uçotu Ə 86.2
$▶ Mühasibat uçotu Q 82.0
$▶ Qaldırıcı-nəqliyyat, tikinti maşın və Ə 81.5
avadanlıqlarının texniki istismarı
$▶ Qaldırıcı-nəqliyyat, tikinti maşın və Q 73.7
avadanlıqlarının texniki istismarı
$▶ Qaynaq istehsalının metallurgiyası, Ə 81.4
texnologiyası və avadanlığı
$▶ Qaynaq istehsalının metallurgiyası, Q 74.7
texnologiyası və avadanlığı
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 82.7
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 73.6
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 82.0
$▶ Nəqliyyatın logistikası Q 79.1
$▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və Ə 78.5 texniki istismarı
$▶ Sənaye avadanlıqlarının quraşdırılması və Q 72.2 texniki istismarı


turkiyede tehsil

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Bakı Neft-Energetika Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 113.7
▶ Elektrik stansiyası və yarımstansiyası Ə 96.8
avadanlıqlarının quraşdırılması
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 108.7
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 96.1
▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Ə 94.1
avadanlıqları
▶ Neft emalı və neft kimyası Ə 121.6
▶ Neft və qaz yataqlarında geoloji və Ə 85.6
geofiziki işlər
▶ Neft və qaz yataqlarının istismarı Ə 109.5
▶ Neft-qaz işi Ə 103.5
▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik Ə 91.2
avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı
$▶ Mühasibat uçotu Ə 89.7
$▶ Elektrik stansiyası və yarımstansiyası Ə 76.2
avadanlıqlarının quraşdırılması
$▶ Elektrik stansiyası və yarımstansiyası Q 73.1
avadanlıqlarının quraşdırılması
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 79.1
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 74.9
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 64.9
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Q 68.5
$▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Ə 76.6
avadanlıqları
$▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Q 72.0
avadanlıqları
$▶ Neft emalı və neft kimyası Ə 85.2
$▶ Neft emalı və neft kimyası Q 86.4
$▶ Neft və qaz yataqlarında geoloji və Ə 66.6
geofiziki işlər
$▶ Neft və qaz yataqlarında geoloji və Q 79.5
geofiziki işlər
$▶ Neft və qaz yataqlarının istismarı Ə 66.6
$▶ Neft və qaz yataqlarının istismarı Q 84.4
$▶ Neft-qaz işi Ə 84.7
$▶ Neft-qaz işi Q 88.3
$▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik Ə 81.6
avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı
$▶ Sənaye və mülki binalarda elektrik Q 76.4
avadanlıqlarının quraşdırılması və istismarı


Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində İnşaat Kolleci

turkiyede tehsil


▶ Avtomobil yollarının və aerodromların Ə 84.4 tikintisi və istismarı
▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı Ə 91.6
▶ Geodeziya və kartoqrafıya Ə 84.2
▶ İnşaat məmulatlarının və Ə 101.4
konstruksiyalarının istehsalı
▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Ə 86.6
avadanlıqları
▶ Qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 96.6
▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 81.4
▶ Dizayn (interyer) Ə 112.0 $▶ Avtomobil yollarının və aerodromların Ə 72.8 tikintisi və istismarı $▶ Avtomobil yollarının və aerodromların Q 70.0 tikintisi və istismarı $▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı Ə 67.3 $▶ Bina və qurğuların tikintisi və istismarı Q 66.0 $▶ Geodeziya və kartoqrafıya Ə 65.8 $▶ İnşaat məmulatlarının və Ə 81.4 konstruksiyalarının istehsalı $▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Ə 78.3 avadanlıqları $▶ İstilik təchizatı və istilik texnikası Q 69.1 avadanlıqları $▶ Qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 77.5 $▶ Qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı Q 73.1 $▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 75.1 $▶ Dizayn (interyer) Ə 91.1


Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının nəzdində Azərbaycan Dənizçilik Kolleci


▶ Elektrik təchizatı (su nəqliyyatında) Ə 108.2
▶ Gəmi energetik qurğularının istismarı Ə 121.5
▶ Gəmi sürücülüyü Ə 129.0
$▶ Elektrik təchizatı (su nəqliyyatında) Ə 104.1
$▶ Gəmi energetik qurğularının istismarı Ə 107.5
$▶ Gəmi sürücülüyü Ə 112.0


Naxçıvan Tibb Kolleci


▶ Əczaçılıq Ə 111.2
▶ Hərbi feldşer işi Ə 80.6
▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 118.9
▶ Mamalıq işi Ə 117.4
▶ Müalicə masajı Ə 109.9
▶ Ortopedik stomatologiya Ə 111.7
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 123.2
$▶ Əczaçılıq Ə 98.8
$▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 96.3
$▶ Mamalıq işi Ə 95.5
$▶ Müalicə masajı Ə 92.9
$▶ Ortopedik stomatologiya Ə 100.1
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 101.5


Naxçıvan Musiqi Kolleci

turkiyede tehsil


$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano) Q 40.0 $▶ İnstrumental ifaçılıq (tar) Q 40.0
$▶ İnstrumental ifaçılıq (kamança) Q 41.2 $▶ İnstrumental ifaçılıq (qarmon) Q 48.3


Gəncə Tibb Kolleci


▶ Əczaçılıq Ə 136.1
▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 132.1
▶ Mamalıq işi Ə 145.3
▶ Ortopedik stomatologiya Ə 123.4
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 139.5
▶ Tibbi profilaktika Ə 124.9
$▶ Əczaçılıq Ə 116.5
$▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 107.4
$▶ Mamalıq işi Ə 110.8
$▶ Ortopedik stomatologiya Ə 105.1
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 109.8
$▶ Tibbi profilaktika Ə 105.1


Gəncə Dövlət Universitetinin nəzdində Regional Kollec


▶ Ailə və ev təhsili Ə 98.6
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 131.5
▶ Mühasibat uçotu Ə 126.4
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 95.5
▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 109.9
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 90.6
▶ Nəqliyyatda avtomatika, telemexanika Ə 91.1
(nəqliyyat növləri üzrə)
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 94.6
▶ Telekommunikasiya vasitələri və Ə 95.8
qurğuları
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı Ə 89.3 texnologiyası
▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Ə 82.7
▶ Baytarlıq Ə 103.8
*▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 95.4
*▶ Dizayn (interyer, qrafik) Ə 74.2
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 73.1
truba, klarnet, tar, kamança, qarmon, nağara, saz)
*▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 87.8
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 98.3
$▶ Mühasibat uçotu Ə 96.8
$▶ Mühasibat uçotu Q 93.8
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 76.2
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 63.9
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 84.7
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 78.7
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 67.7
$▶ Nəqliyyatda avtomatika, telemexanika Ə 74.5
(nəqliyyat növləri üzrə)
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 77.6
$▶ Nəqliyyatın logistikası Q 64.8
$▶ Telekommunikasiya vasitələri və Ə 83.1
qurğuları
$▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı Ə 80.5 texnologiyası
$▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Ə 69.6
$▶ Vaqon və refrijerator təsərrüfatı Q 63.0
$▶ Baytarlıq Ə 85.5
$▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 79.5 $▶ Dizayn (interyer, qrafik) Ə 40.0
$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0 truba, klarnet, tar, kamança, qarmon, nağara, saz) $▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0


turkiyede tehsil

Qazax Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci


▶ Bank işi Ə 100.7
▶ Maliyyə işi Ə 98.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 115.5
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 82.8
▶ Poçt rabitəsi Ə 83.9
▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 74.5
▶ Sosial iş Ə 77.2
$▶ Bank işi Ə 73.1
$▶ Maliyyə işi Ə 69.7
$▶ Mühasibat uçotu Ə 67.1
$▶ Mühasibat uçotu Q 80.8
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 59.3
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 67.6
$▶ Poçt rabitəsi Ə 71.0
$▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 67.7
$▶ Baytarlıq Ə 63.5
$▶ Sosial iş Ə 79.7


Tovuz Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 95.9
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 79.4
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 66.4
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 58.9
▶ Baytarlıq Ə 82.2
▶ Meşə və park Ə 58.3
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın Ə 63.3
kadastrı
▶ Sosial iş Ə 78.5
▶ Turizm işinin təşkili Ə 80.0
$▶ Mühasibat uçotu Ə 88.5
$▶ Mühasibat uçotu Q 83.2
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 64.7
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 72.1
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 60.3
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 57.9
$▶ Baytarlıq Ə 73.5
$▶ Baytarlıq Q 70.7
$▶ Meşə və park Ə 68.3
$▶ Yerquruhışu və daşınmaz əmlakın Ə 64.8
kadastrı
$▶ Sosial iş Ə 81.6
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 73.3


turkiyede tehsil

Ə.Əliyev adına Sumqayıt Tibb Kolleci


▶ Əczaçılıq Ə 110.9
▶ Mamalıq işi Ə 122.8
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 127.6
$▶ Əczaçılıq Ə 99.1
$▶ Mamalıq işi Ə 101.8
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 105.3


Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci


▶ Maliyyə işi Ə 108.4
▶ Mühasibat uçotu Ə 101.3
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 83.9
▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə Ə 90.8
analitik nəzarət
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 83.9
$▶ Maliyyə işi Ə 88.3
$▶ Maliyyə işi Q 85.1
$▶ Mühasibat uçotu Ə 88.3
$▶ Mühasibat uçotu Q 69.2
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 76.6
$▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 74.1
$▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə Ə 72.6
analitik nəzarət
$▶ Kimyəvi birləşmələrin keyfiyyətinə Q 81.4 analitik nəzarət
$▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının Q 58.1
təmiri və servisi
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 83.7
$▶ Nəqliyyatın logistikası Q 76.0


Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Sumqayıt Musiqi Kolleci


*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 59.7 violonçel, ksilofon, fleyta, qoboy, klarnet, valtoma, truba, trombon, tuba, tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara)
*▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0
$*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0
violonçel, ksilofon, fleyta, qoboy, klarnet, valtoma, truba, trombon, tuba, tar, kamança, qanun, saz, balaban, qarmon, nağara)


turkiyede tehsil

Quba Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci


▶ Aqronomluq Ə 100.7
▶ Yerquruhışu və daşınmaz əmlakın Ə 108.9
kadastrı
$▶ Aqronomluq Ə 81.6
$▶ Yerquruhışu və daşınmaz əmlakın Ə 99.7
kadastrı
$▶ Yerquruhışu və daşınmaz əmlakın Q 89.8
kadastrı


Quba Tibb Kolleci


▶ Mamalıq işi Ə 157.9
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 141.4
$▶ Mamalıq işi Ə 130.3
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 119.7


Şamaxı Dövlət Regional Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 84.9
▶ İnklüziv təhsil Ə 74.5
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 100.4
▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 70.6
▶ Kitabxana işi Ə 79.3
▶ Bank işi Ə 93.3
▶ Maliyyə işi Ə 108.1
▶ Mühasibat uçotu Ə 90.8
▶ Vergi işi Ə 84.7
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 83.3
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 75.6
▶ Poçt rabitəsi Ə 52.5
▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının Ə 50.0
texnologiyası
▶ Baytarlıq Ə 50.0
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 78.1 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 59.7 $▶ İnklüziv təhsil Ə 50.0 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 80.6 $▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 50.0 $▶ Kitabxana işi Ə 50.0 $▶ Kitabxana işi Q 84.9 $▶ Bank işi Ə 69.5 $▶ Maliyyə işi Ə 61.3 $▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0 $▶ Mühasibat uçotu Q 78.5 $▶ Vergi işi Ə 53.5 $▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 69.2 $▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 56.6 $▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 63.1 $▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 50.0 $▶ Poçt rabitəsi Ə 50.0 $▶ Poçt rabitəsi Q 68.1 $▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının Ə 58.5 texnologiyası $▶ Baytarlıq Ə 62.1 $▶ Baytarlıq Q 58.5 $▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 63.8


turkiyede tehsil

Mingəçevir Tibb Kolleci


▶ Əczaçılıq Ə 129.7
▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 117.6
▶ Mamalıq işi Ə 117.2
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 123.6
$▶ Əczaçılıq Ə 100.3
$▶ Laboratoriya diaqnostikası Ə 97.0
$▶ Mamalıq işi Ə 99.1
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 102.4


Mingəçevir Turizm Kolleci


▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 50.0
▶ Maliyyə işi Ə 105.8
▶ Mühasibat uçotu Ə 94.5
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 89.5
▶ Aqroturizm Ə 50.0
▶ İaşə müəssisələrinin servisi Ə 64.4
▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Ə 50.0
idarə edilməsi
▶ Rekreasiya, idman və sağlamlıq turizmi Ə 50.0
▶ Turizm bələdçiliyi Ə 50.0
▶ Turizm işinin təşkili Ə 50.0
$▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 55.2
$▶ Maliyyə işi Ə 79.1
$▶ Mühasibat uçotu Ə 68.7
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 50.0
$▶ Aqroturizm Ə 58.3
$▶ İaşə müəssisələrinin servisi Ə 65.1
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Ə 52.0
idarə edilməsi
$▶ Rekreasiya, idman və sağlamlıq turizmi Ə 59.1
$▶ Turizm bələdçiliyi Ə 50.0
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 57.7


Şəki Tibb Kolleci


▶ Mamalıq işi Ə 135.7
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 125.9
$▶ Mamalıq işi Ə 102.0
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 94.9


Şəki Dövlət Regional Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 88.6
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 100.9
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 91.6
▶ Turizm işinin təşkili Ə 96.0
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, klarnet, Ə 40.0
violin, qarmon, tar, kamança)
*▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0
$▶ Ailə və ev təhsili Ə 77.1
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 78.9
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 56.5
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 76.8
$*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, klarnet, Ə 40.0
violin, qarmon, tar, kamança)


turkiyede tehsil

Şuşa Humanitar Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 50.0
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 95.1
▶ Kitabxana işi Ə 82.4
*▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 73.7
klarnet, tar, kamança, qanun, saz, qarmon, nağara)
▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 81.8 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 95.3 $▶ Kitabxana işi Ə 76.6 $▶ Kitabxana işi Q 81.9 $▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
$▶ Aşıq sənəti Q 40.0 $▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0
klarnet, tar, kamança, qanun, saz, qarmon, nağara)
$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Q 40.0 klarnet, tar, kamança, qanun, saz, qarmon, nağara) $▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0


Ağdam Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 50.0
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 107.8
▶ Maliyyə işi Ə 98.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 91.4
▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 50.0
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 50.0
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 70.8 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 57.3 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 62.9 $▶ Maliyyə işi Ə 50.0 $▶ Maliyyə işi Q 72.9 $▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0 $▶ Mühasibat uçotu Q 58.4 $▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Ə 57.2 $▶ Elektrik təchizatı (sahələr üzrə) Q 51.4 $▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 50.0 $▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 50.0 $▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 55.4


Ağdam Musiqi Kolleci


*▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0
tar, kamança, qarmon, nağara)
▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0 $▶ Aşıq sənəti Ə 40.0
$▶ Aşıq sənəti Q 40.0 $▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0
tar, kamança, qarmon, nağara)
$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Q 40.0 tar, kamança, qarmon, nağara) $▶ Vokal sənəti (klassik vokal, xanəndəlik) Ə 40.0


Ağdaş Dövlət Humanitar Kolleci

turkiyede tehsil


▶ Ailə və ev təhsili Ə 67.0
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 100.1
▶ Maliyyə işi Ə 90.1
▶ Mühasibat uçotu Ə 77.6
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 76.3 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 50.0 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 91.6 $▶ Maliyyə işi Ə 56.4 $▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0 $▶ Mühasibat uçotu Q 62.5 $▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 68.3


Ağcabədi Pedaqoji Kolleci


▶ Ailə və ev təhsili Ə 75.1
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 103.0
▶ Kitabxana işi Ə 73.1
▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 76.6
▶ Telekommunikasiya və kompüter Ə 62.1
sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi
▶ Aqronomluq Ə 50.0
▶ Baytarlıq Ə 50.0
▶ Meşə və park Ə 50.0
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 79.0 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 65.4 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 82.2 $▶ Kitabxana işi Ə 54.2 $▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0 $▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 57.0 $▶ Telekommunikasiya və kompüter Ə 50.0 sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi $▶ Aqronomluq Ə 50.0 $▶ Aqronomluq Q 50.0 $▶ Baytarlıq Ə 50.0 $▶ Meşə və park Ə 50.0 $▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 62.2


Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci


turkiyede tehsil

▶ Ailə və ev təhsili Ə 67.3
▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 93.9
▶ Kitabxana işi Ə 83.8
▶ Bank işi Ə 94.0
▶ Maliyyə işi Ə 92.2
▶ Mühasibat uçotu Ə 84.5
▶ Vergi işi Ə 85.8
▶ Energetika və elektroenergetika Ə 85.4
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 93.5
▶ Neft-qaz işi Ə 87.3
▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı Ə 69.6
texnologiyası
▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 75.8 $▶ Ailə və ev təhsili Ə 50.0 $▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 74.0 $▶ Kitabxana işi Ə 64.5 $▶ Bank işi Ə 71.0 $▶ Bank işi Q 50.0 $▶ Maliyyə işi Ə 52.4 $▶ Maliyyə işi Q 50.0 $▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0 $▶ Mühasibat uçotu Q 50.0 $▶ Vergi işi Ə 75.5 $▶ Vergi işi Q 50.0 $▶ Energetika və elektroenergetika Ə 71.8 $▶ Energetika və elektroenergetika Q 64.3 $▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 66.2 $▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Q 77.1 $▶ Neft-qaz işi Ə 75.3 $▶ Neft-qaz işi Q 73.6 $▶ Tikiş məmulatlarının və trikotaj istehsalı Ə 67.2 texnologiyası $▶ Fiziki tərbiyə müəllimliyi Ə 67.1


Bərdə Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 103.3
▶ Elektrik təchizatı Ə 50.0
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 56.8
▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 50.0
▶ Poçt rabitəsi Ə 50.0
▶ Aqronomluq Ə 50.0
▶ Baytarlıq Ə 63.5
$▶ Mühasibat uçotu Ə 51.4
$▶ Mühasibat uçotu Q 54.4
$▶ Elektrik təchizatı Ə 53.9
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 50.0
$▶ Nəqliyyatın logistikası Ə 50.0
$▶ Nəqliyyatın logistikası Q 50.0
$▶ Poçt rabitəsi Ə 50.0
$▶ Poçt rabitəsi Q 50.0
$▶ Aqronomluq Ə 50.0
$▶ Baytarlıq Ə 50.0


turkiyede tehsil

Sabirabad Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci


▶ Mühasibat uçotu Ə 81.0
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 89.1
▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 72.9
$▶ Mühasibat uçotu Ə 61.6
$▶ Mühasibat uçotu Q 62.2
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 69.5
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Q 62.0
$▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Ə 66.6
$▶ Su təsərrüfatı qurğularının istismarı Q 64.2


Göyçay Dövlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci


▶ Maliyyə işi Ə 97.8
▶ Mühasibat uçotu Ə 72.1
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 80.8
▶ Konservləşdirmə və qida konsentratları Ə 50.0
texnologiyası
▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 79.6
▶ Aqronomluq Ə 50.0
▶ Bağçılıq və tərəvəzçilik Ə 50.0
▶ Baytarlıq Ə 50.0
▶ İstixana təsərrüfatı Ə 66.6
$▶ Maliyyə işi Ə 58.7
$▶ Mühasibat uçotu Ə 50.0
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 62.2
$▶ Konservləşdirmə və qida konsentratları Ə 50.0
texnologiyası
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Ə 56.2
$▶ Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı Q 63.1
$▶ Aqronomluq Ə 50.0
$▶ Aqronomluq Q 60.3
$▶ Bağçılıq və tərəvəzçilik Ə 50.0
$▶ Bağçılıq və tərəvəzçilik Q 51.0
$▶ Baytarlıq Ə 50.0
$▶ İstixana təsərrüfatı Ə 57.9
$▶ İstixana təsərrüfatı Q 51.0


turkiyede tehsil

Lənkəran Tibb Kolleci


▶ Əczaçılıq Ə 112.2
▶ Mamalıq işi Ə 136.9
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 119.5
$▶ Əczaçılıq Ə 92.4
$▶ Mamalıq işi Ə 91.1
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 93.0


Lənkəran Dövlət Universitetinin nəzdində Sosial və Aqrar-Texnoloji Kollec


▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 101.6
▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 78.3
▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 79.1
▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 87.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 100.7
▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 74.6
▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 87.6
▶ Aqronomluq Ə 72.9
▶ Meşə və park Ə 66.0
*▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0
klarnet, tar, kamança, balaban, qarmon, nağara)
*▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 41.2
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 84.3
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 69.7
$▶ Muzey işi və abidələrin qorunması Ə 64.3
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 61.8
$▶ Mühasibat uçotu Ə 80.0
$▶ Mühasibat uçotu Q 73.3
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 60.9
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 74.8
$▶ Aqronomluq Ə 58.9
$▶ Meşə və park Ə 50.0
$▶ İnstrumental ifaçılıq (fortepiano, violin, Ə 40.0 klarnet, tar, kamança, balaban, qarmon, nağara) $▶ Vokal sənəti (xanəndəlik) Ə 40.0


turkiyede tehsil

Astara Pedaqoji Kolleci


▶ Vergi işi Ə 85.7
▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 78.2
▶ Aqronomluq Ə 68.7
▶ Baytarlıq Ə 56.6
$▶ Vergi işi Ə 61.8
$▶ Kompüter sistemləri və kompleksləri Ə 50.0
$▶ Aqronomluq Ə 50.0
$▶ Baytarlıq Ə 50.0


İsmayıllı Dövlət Humanitar və Texnologiya Kolleci


▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 100.4
▶ Mühasibat uçotu Ə 97.7
▶ Çörək və unlu qənnadı məmulatlarının Ə 50.0
texnologiyası
▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 103.5
▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 92.4
▶ Süd və süd məhsullarının texnologiyası Ə 50.0
▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının Ə 50.0
texnologiyası
▶ Aqronomluq Ə 50.0
▶ Baytarlıq Ə 50.0
▶ Meşə və park Ə 50.0
▶ Zootexniklik Ə 50.0
▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Ə 50.0
idarə edilməsi
▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 121.8
▶ Turizm işinin təşkili Ə 77.2
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 77.7
$▶ Mühasibat uçotu Ə 60.2
$▶ Çörək və unlu qənnadı məmulatlarının Ə 50.0
texnologiyası
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 61.8
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 52.9
$▶ Süd və süd məhsullarının texnologiyası Ə 50.0
$▶ Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalatının Ə 50.0
texnologiyası
$▶ Aqronomluq Ə 50.0
$▶ Baytarlıq Ə 59.7
$▶ Meşə və park Ə 50.0
$▶ Zootexniklik Ə 50.0
$▶ Mehmanxana təsərrüfatının təşkili və Ə 50.0
idarə edilməsi
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 95.2
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 50.0
$▶ Turizm işinin təşkili Q 51.2


turkiyede tehsil

Saatlı Tibb Kolleci


▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 113.0
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 99.7


Cəlilabad Tibb Kolleci


▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 117.2
$▶ Tibb bacısı (qardaşı) işi Ə 96.8


Masallı Dövlət Regional Kolleci


▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 89.0
▶ Mühasibat uçotu Ə 86.0
▶ Baytarlıq Ə 50.0
▶ Meşə və park Ə 50.0
▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın Ə 62.7
kadastrı
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 77.0
$▶ Mühasibat uçotu Ə 68.5
$▶ Baytarlıq Ə 50.0
$▶ Meşə və park Ə 50.0
$▶ Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın Ə 51.0
kadastrı


turkiyede tehsil

Bakı Biznes və Kooperasiya Kolleci


$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Ə 60.8
$▶ Kargüzarlıq və arxiv işi Q 65.8
$▶ Bank işi Ə 84.5
$▶ Bank işi Q 83.1
$▶ Bələdiyyə işi Ə 68.9
$▶ Bələdiyyə işi Q 75.2
$▶ Kommersiya işi Ə 53.7
$▶ Kommersiya işi Q 58.1
$▶ Maliyyə işi Ə 72.2
$▶ Maliyyə işi Q 80.2
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 55.8
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Q 56.2
$▶ Mühasibat uçotu Ə 50.6
$▶ Mühasibat uçotu Q 79.5
$▶ Sığorta işi Ə 57.5
$▶ Sığorta işi Q 61.3
$▶ Vergi işi Ə 50.8
$▶ Vergi işi Q 60.0
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 63.9
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Q 59.5
$▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə Ə 57.0
inzibatçılığı
$▶ Kompüter şəbəkələri və şəbəkə Q 58.7
inzibatçılığı
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Ə 64.4
$▶ Qida məhsullarının təhlükəsizliyi Q 53.7
$▶ Sosial iş Ə 78.9
$▶ Sosial iş Q 79.9
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 66.8
$▶ Turizm işinin təşkili Q 60.3


Odlar Yurdu Kolleci

turkiyede tehsil


$▶ Ailə və ev təhsili Ə 83.9
$▶ Məktəbəqədər təhsil Ə 93.4
$▶ Bank işi Ə 83.3
$▶ Bank işi Q 78.7
$▶ Bələdiyyə işi Ə 68.6
$▶ Bələdiyyə işi Q 65.8
$▶ Maliyyə işi Ə 84.7
$▶ Maliyyə işi Q 81.1
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 60.4
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Q 67.3
$▶ Mühasibat uçotu Ə 59.9
$▶ Mühasibat uçotu Q 71.8
$▶ Vergi işi Ə 66.7
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 72.2
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Q 57.4
$▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının Ə 61.4
təmiri və servisi
$▶ Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının Q 57.3 təmiri və servisi
$▶ Sosial iş Ə 82.3
$▶ Sosial iş Q 74.5
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 71.0
$▶ Turizm işinin təşkili Q 58.3
$*▶ Dizayn (interyer, qrafik, modelyer) Ə 56.7


Bakı Avrasiya Kolleci


$▶ Bank işi Ə 86.0
$▶ Bank işi Q 88.1
$▶ Maliyyə işi Ə 87.8
$▶ Maliyyə işi Q 86.7
$▶ Mühasibat uçotu Ə 72.6
$▶ Mühasibat uçotu Q 77.4
$▶ Sığorta işi Ə 64.5
$▶ Sığorta işi Q 74.6
$▶ Vergi işi Ə 63.1
$▶ Vergi işi Q 74.7

turkiyede tehsil


Qərbi Kaspi Universiteti (orta ixtisas təhsili pilləsi)


$▶ Bank işi Ə 86.0
$▶ Bələdiyyə işi Ə 73.4
$▶ Maliyyə işi Ə 84.7
$▶ Marketinq (sahələr üzrə) Ə 71.7
$▶ Mühasibat uçotu Ə 78.7
$▶ Sığorta işı Ə 66.4
$▶ Vergi işi Ə 59.4
$▶ Avtomatlaşdırılmış idarəetmə Ə 65.6
sistemlərinin istismarı
$▶ Ətraf mühitin mühafizəsi və bərpası Ə 56.6
$▶ Kompüter sistemlərində proqram təminatı Ə 87.4
$▶ Kompüter sistemlərinin təmiri və servisi Ə 73.5
$▶ Metrologiya xidməti Ə 50.0
$▶ Poçt rabitəsi Ə 50.6
$▶ Poliqrafiya istehsalatının texnologiyası Ə 50.0
$▶ Smaq-diaqnostika üsulu və cihazları Ə 58.7
$▶ Aqrar (fermer) təsərrüfatının təşkili Ə 50.0
$▶ Meşə və park Ə 50.0
$▶ Sosial iş Ə 79.3
$▶ Turizm işinin təşkili Ə 62.5
$*▶ Dizayn (sahələr üzrə) Ə 40.0

turkiyede tehsil

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Back to top button